Menú d'informació
TwitterRssFacebook
Menú de notícies

Programa de govern

 

Adam Tomàs, per una nova Amposta

 

Introducció

La nostra carta de presentació té com a principal actiu liderar un nou estil de fer política, una nova manera d’enfocar les relacions amb la ciutadania. Fa més de vint-i-cinc anys que la manca de diàleg impedeix construir un espai de convivència plural i on totes les sensibilitats tinguin cabuda. És per aquest motiu que és necessari obrir les finestres de l’Ajuntament i trencar aquesta connexió que s’ha establert i consolidat amb el pas del temps entre un determinat partit polític i la màxima institució de la nostra ciutat.

La gestió de la discrepància s’ha de fer comptant amb fórmules reals de participació ciutadana, i l’eficiència en la gestió ha de tornar a ser una de les qualitats associades al tarannà dels futurs dirigents locals. De propostes per donar més veu al poble n’hem fet moltíssimes durant el transcurs d’aquesta última legislatura, però la insistència dels membres del nostre Grup Municipal sempre ha topat amb la intransigència de l’equip de Govern.

L’actualitat està plena de reptes, sobretot en l’àmbit de l’ocupació i l’atenció a les persones, però els recursos públics disponibles per fer front a les necessitats d’aquests dos aspectes no sempre s’ajusten als desitjats. No obstant això, des d’Esquerra d’Amposta estem convençuts que podem reduir el gruix de despeses que no ens porten enlloc com a ciutat i què, a la vegada, són inútils a l’hora d’atendre allò que hem defensat sempre que ha de ser la prioritat número 1 de l’Ajuntament: les persones i les famílies amb ingressos escassos.

Per aconseguir aquest gir que proposem, Esquerra d’Amposta comptem amb mesures programàtiques clares. El nostre compromís amb la ciutadania passa per bastir un suport electoral decisiu per transformar el futur del nostre poble de manera conjunta. L’experiència que hem acumulat durant aquests darrers anys, en què hem destinat molts esforços per analitzar fins al més mínim detall l’acció de l’equip de Govern, ens porta a fer un conjunt de propostes molt estudiades. Aquestes no són fruit de la improvisació. Cada idea que recull aquest dossier és possible.

Per tant, l’alternativa que oferim va més enllà d’un estil, d’una manera diferent de fer les coses. El nostre compromís amb l’electorat passa per desenvolupar un programa de govern que té com a punts més destacats assentar les bases d’una Amposta que sigui capaç d’afrontar els principals problemes de la gent, però, a la vegada, que sigui suficientment hàbil com per a reduir els dèficits històrics que arrossega. L’equilibri entre projectar un futur engrescador i donar resposta a les necessitats més immediates, serà transcendental perquè Amposta incrementi el seu benestar i ocupi un lloc de referència amb més força que mai.

Aquest és el propòsit d’Esquerra d’Amposta i aquestes són les nostres propostes:

 

 1. Més treball, menys atur

 

La taxa d’atur al municipi d’Amposta està arribant a màxims històrics, situant-se per sobre de les 2.100 persones, i les diverses accions que s’han endegat des del consistori no han aconseguit capgirar la tendència negativa que es va iniciar l’any 2008. A més a més, hi ha moltes famílies que han esgotat la prestació contributiva i què no poden fer front a les despeses més bàsiques per garantir-se la subsistència, cosa que els aboca a situacions d’extrema pobresa i a l’exclusió social.

Segons dades del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, 400 famílies són usuàries dels serveis d’ajuda alimentaria, un total de 1.500 persones. I lluny de disminuir, aquestes dades van en augment.

Aquesta tendència tan sols es capgirarà creant ocupació, cosa que fins ara no s’ha aconseguit des del govern actual.

 

Mesures programàtiques:

 

1.- Prioritzarem la contractació d’empreses de la ciutat en totes les obres i serveis que s’hagin de realitzar des de l’Ajuntament i entitats municipals.

2.- Crearem una sistema de rotació perquè els petits empresaris del sector de la construcció puguin desenvolupar obra pública d’interès local.

3.- Destinarem almenys 500.000 euros a l’any per a obres de millora de la trama urbana o la rehabilitació d’edificis municipals, com ara els edificis de l’antic complex fabril del molí de Cercós de la plaça del Castell.

4.- Confeccionarem un registre empresarial per sectors i els informarem puntualment de cada procés de contractació i dels concursos públics que faci l’Ajuntament d’Amposta.

5.- Establirem un reglament per garantir que l’adjudicació de contractacions de serveis menors doni l’oportunitat per igual a que, tothom qui ho vulgui, pugui presentar-se.

6.- Crearem una convocatòria de subvencions per a les empreses i autònoms que contractin persones en situació d’atur, especialment de llarga durada, per exemple amb un sistema 3 + 3. Si una empresa contracta tres mesos un treballador, l’Ajuntament el contracta tres més.

7.- Crearem Plans d’Ocupació Local propis per tal de generar llocs de treball.

8.- Fomentarem l’economia productiva amb la bonificació i l’exempció d’impostos a la implantació industrial.

9.- Crearem sol industrial a preu assequible per tal de dinamitzar els Polígons.

10.- Crearem una BRIGADA JOVE per impulsar la inserció laboral juvenil, contractant joves a mitja jornada durant els mesos de juliol i agost.

11.- Posarem en valor la banca ètica i solidaria i fomentarem l’economia social.

12.- Engegar un instrument públic de gestió immobiliària i participació empresarial en projectes declarats d’interès estratègic.

13.- Crearem un premi a la millor iniciativa d’emprenedoria local.

 

 1. Nova política

 

En aquests moments la ciutadania ens reclama més que mai ser partícip de la presa de decisions, més enllà d’exercir el vot cada 4 anys. Esquerra d’Amposta hem estat sensibles a aquesta nova manera de fer política i hem defensat la transformació del consistori per tal de donar sortida a aquestes demandes.

A part dels compromisos adquirits – de dedicació exclusiva al càrrec d’alcaldia i la limitació de mandats de l’alcalde a dues legislatures -, la transparència, la participació, l’ètica, la lluita contra al corrupció i retre comptes al poble són propostes fonamentals de l’oferta política de la nostra candidatura.

 

Mesures programàtiques:

 

14.- No compaginarem l’alcaldia amb cap altre càrrec polític o professional i ens limitarem el mandat d’alcalde a dues legislatures.

15.- L’Ajuntament serà 100% transparent: impulsarem un sistema de transparència per tal que els ciutadans puguin consultar de forma senzilla les dades sobre la gestió municipal.

16.- Impulsarem un Codi Ètic i d’Austeritat que reguli la relació dels càrrecs electes i de confiança amb la institució.

17.- Realitzarem una auditoria per tal de conèixer l’estat real de l’Ajuntament.

18.- Potenciarem l’ús de l’administració electrònica i de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en les relacions entre l’Ajuntament i la ciutadania.

19.- Agilitzarem i simplificarem els tràmits municipals.

20.- Apostarem per uns mitjans de comunicació públics plurals i representats per totes les formacions polítiques del consistori.

21.- Fomentarem la publicitat dels Plens i què puguin ser retransmesos.

22.- Modificarem el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal d’obrir l’Ajuntament a la participació ciutadana i de les entitats.

23.- Establirem un sistema d’elecció del representant del Poble Nou, de manera que aquest serà escollit pels seus veïns i no per l’Alcalde d’Amposta.

24.- Convocarem una assemblea municipal com a mínim cada 6 mesos per tal de retre comptes a la ciutadania.

25.- Implantarem els pressupostos participatius de forma què la ciutadania pugui escollir el destí d’una part de les inversions.

26.- Fomentarem la utilització del transport públic per als càrrecs municipals quan s’hagin de desplaçar fora del municipi.

27.- Fomentarem la col·laboració ciutadana mitjançant l’obertura de nous canals moderns que permetin detectar i solucionar de forma ràpida les problemàtiques.

 

 1. L’esport, un salt endavant

 

El pes del sector esportiu d’Amposta s’ha anat consolidant amb el pas del temps. La posada en funcionament l’any 2004 del Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre ha afavorit un conjunt d’inversions que han permès situar la nostra ciutat al més alt nivell de l’esport català.

Aquesta plataforma suposa un reclam per a federacions esportives catalanes i països estrangers que, amb un bon treball de comunicació, es poden sentir atrets per les nostres infrastructures, clima i entorn. D’altra banda, s’ha de garantir un flux ininterromput d’esportistes cap a programes de tecnificació. Per aconseguir-ho, cal activar mesures concretes entre els clubs i els centres educatius municipals.

Les oportunitats del futur també ens fan responsables de tenir unes instal·lacions netes i acondicionades on les persones usuàries s’hi sentin a gust. Tan o més important que la construcció, és el seu manteniment. Aquesta ha de ser una qüestió permanentment vigilada, ja què d’això també dependrà que, els espais de pràctica esportiva, es converteixin en un punt de trobada confortable i atractiu.

 

Mesures programàtiques:

 

28.- Ens oferirem al món com un lloc on fer concentracions de millora del rendiment esportiu.

29.- Habilitarem espais urbans útils per a la pràctica esportiva i circuits urbans per poder córrer, fomentant l’esport al carrer.

30.- Garantirem la neteja del Camí de Sirga del Delta.

31.- Redactarem i executarem un projecte esportiu de ciutat global per tal d’aprofitar al màxim les sinèrgies, dinàmiques i estructures dels diferents clubs i entitats de la ciutat. Aquest projecte estarà basat en quatre grans àmbits:

 • Esport tecnificat: el potenciarem per tal que, allò que ens singularitza i ens caracteritza, esdevingui referent a l’exterior.
 • Esport no tecnificat: li donarem un impuls per a què algun dia siguin referents.
 • Esport amateur: potenciarem l’esport per a tothom sota el lema “l’esport com a forma de vida saludable”.
 • Esport en edat escolar: ens centrarem en la promoció esportiva de base i dotarem els centres educatius dels recursos necessaris per tal de fomentar l’esport a l’escola.

 

32.- Elaborarem i executarem un pla de xoc contra les mesures fiscals i del Ministeri de Treball a les que es veuen sotmeses les entitats esportives.

33.- Elaborarem i executarem un pla de manteniment i neteja de les diferents instal·lacions  esportives municipals.

34.- Elaborarem i executarem un pla de gestió i funcionament per tal d’optimitzar els recursos i les instal·lacions esportives i evitar al màxim que siguin deficitàries.

35.- Potenciarem la formació permanent de tècnics i juntes directives en temes d’interès, a través de xerrades, conferències o grups de treball.

36.- Signarem convenis plurianuals per poder executar projectes a llarg termini i, d’aquesta manera, donar seguretat econòmica a les entitats.

37.- Planificarem el creixement de la zona esportiva per tal de donar sortida a les creixents necessitats dels diferents usuaris i impulsarem les noves infrastructures necessàries.

38.- Continuarem amb l’adequació de les instal·lacions del camp de Moto Cross.

 

 1. Turisme, un potencial per explotar

 

Amposta disposa d’elements que fan possible la creació d’una oferta turística destinada principalment a famílies. La gastronomia, l’entorn del Delta i el riu Ebre fan de la nostra ciutat un lloc amb un potencial que no ha estat suficientment aprofitat i què té unes característiques singulars que ens porten a buscar un model de desenvolupament turístic propi.

Per fer-ho s’haurà de crear una Taula del Turisme Local que aglutini entitats, empreses i administració en favor d’un model turístic respectuós però a la vegada dinàmic.

 

Mesures programàtiques:

 

39.- Elaborarem un Projecte de Turisme Responsable dins el marc del Turisme Sostenible que sigui respectuós amb el territori i sensible a les seves particularitats.

40.- Potenciarem l’oferta turística basada en la identitat:  agroturisme, gastronomia, ecosistema, patrimoni…

41.- Impulsarem l’obtenció del segell de Destinació de Turisme Familiar (DTF) i potenciarem la Destinació de Turisme Esportiu (DTE).

42.- Apostarem pel Turisme Accessible, buscant acords de col·laboració amb diferents entitats.

43.- Impulsarem la Taula de Turisme Local.

44.- Buscarem sinèrgies amb el sector privat per avançar cap a models de gestió compartida entre els diferents agents dels sectors, tan públics com privats.

45.- Potenciarem la promoció turística d’Amposta realitzant accions específiques i contundents per a maximitzar l’impacte de les ofertes existents: Festa del Mercat a la Plaça, Festa de la Carxofa, Certàmens Musicals o Fira de Mostres.

46.- Potenciarem les noves tecnologies com a eines de promoció i difusió turística.

47.- Crearem paquets turístics que incloguin allotjament, restauració i accés gratuït a equipaments culturals locals. Oferirem aquests paquets a les agències de viatges.

48.- Garantirem que la part de la taxa turística que es queda al municipi sigui destinada a la formació de les persones que estan al servei del turisme, amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei.

49.- Impulsarem la recuperació de l’embarcador fluvial per tal de crear una oferta turística vinculada al riu.

 

 1. Ciutadania: primer les persones

 

Durant aquesta darrera legislatura, des d’Esquerra d’Amposta hem insistit molt en la necessitat de reduir les despeses supèrflues de l’Ajuntament. Creiem fermament que cal un canvi urgent en les mesures impositives, de manera que aquestes siguin més justes, i destinar els recursos públics – els quals contribuïm a generar tots plegats – en aquelles coses realment prioritàries.

En aquests moments, més que mai, és absolutament necessari que els serveis públics donin cobertura a les necessitats generades arran de la crisi. 2.000 persones a l’atur, 1.500 a les cues de les entitats que ofereixen ajuda alimentaria, 400 famílies. Són raó suficient per fer-nos replantejar les prioritats alhora de distribuir la despesa.

Les unitats familiars s’han vist transformades per l’impacte brutal de l’atur. Els joves tornen a casa dels pares i els avis han de fer front, sovint, a les despeses familiars amb la seva pensió o amb els estalvis que havien guardat i somiat per a la seva jubilació.

Des de l’Ajuntament tenim la responsabilitat de minimitzar aquestes situacions i impulsar polítiques que ajudin a revertir-les.

 

Mesures programàtiques:

 

Cohesió social.

50.- Crearem un Pla de rescat social que garanteixi el dret a l’alimentació i als subministraments bàsics.

51.- Aplicarem una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l’impost de Béns Immobles (I.B.I.) corresponent a les unitats familiars amb ingressos inferiors al que hagi establert el Govern espanyol com a salari mínim interprofessional.

52.- Impulsarem una reestructuració dels trams de facturació de l’aigua per reduir la tarifa als consums per sota de la mitjana.

53.- Crearem un Fons social d’Habitatge per tal d’evitar desnonaments i sancionarem els bancs que mantinguin pisos buits per tal d’estimular la seva sortida al mercat.

54.- Crearem un programa de mesures alternatives en situacions de primer consum de drogues.

55.- Impulsarem la Formació ocupacional per als adolescents que no volen estudiar.

56.- Garantirem que tots els nens tinguin assegurats tots els àpats.

57.- Crearem un sistema de beques per al material escolar, excursions escolars i activitats extra escolars.

58.- Crearem un Pla Local d’Acollida i d’Interculturalitat.

59.- Incorporarem un servei d’atenció i assessorament especialitzat en temes de diversitat sexual, establint un protocol per recollir les denúncies per fets homòfobs.

 

Gent gran

60.- Impulsarem un nou espai com a Casal de Gent Gran d’acord amb les necessitats de la ciutat.

61.- Crearem el Consell Municipal de la Gent Gran per tal d’afavorir la seva participació en la formulació de les polítiques que els afectin directament.

62.- Pressionarem a la Generalitat de Catalunya per tal d’aconseguir que les places de la nova residència de Gent Gran acabin sent concertades.

63.- Impulsarem polítiques per a un envelliment actiu, d’autonomia de les persones i de suport a la gent gran que viu sola.

64.- Promourem les Aules d’extensió universitària per a la gent gran, per tal que siguin espais per promoure l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements i d’experiències.

65.- Crearem una línia de subvencions per a l’adaptació d’espais i supressió de barreres arquitectòniques d’acord amb el grau de dependència.

 

Joventut

66.- Recuperarem els baixos de La Lira com a espai d’oci per a menors.

67.- Donarem suport a la promoció de grups musicals, discjòqueis i autors locals.

68.- Crearem un cicle de concerts de grups de música en català.

69.- Incrementarem la dotació pressupostària per a beques de transport a l’alumnat universitari.

70.- Habilitarem sales d’estudi, en especial en èpoques d’exàmens, tot adaptant els horaris a les necessitats de les persones joves.

71.- Impulsarem la creació del Consell Local de la Joventut.

72.- Promocionarem l’oci responsable i impulsarem la creació d’una zona d’oci al terme municipal.

73.- Crearem un casal municipal de joventut.

 

 1. Amposta, motor cultural

 

Amposta es caracteritza per ser una ciutat culturalment molt inquieta. La història que acumula situa Amposta en un escenari plural on hi conviuen amb naturalitat les seves arrels amb les vessants més innovadores de la cultura catalana i d’arreu. Mentre la jota, les regates de muletes i les bitlles, la música de banda o els bous continuen formant part del nostre present amb força i ganes de continuar persistint al pas del temps, ens arriben altres manifestacions culturals i aquestes també s’han de poder exhibir amb garanties.

El Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre apunta la necessitat de promoure una xarxa patrimonial vinculada al riu Ebre, recuperar-ne les façanes fluvials i la navegabilitat, i reforçar-ne el vincle social i cultural de la població. Les drassanes de la zona del Castell continuen a l’espera d’una intervenció en profunditat que les rehabiliti per tornar a tenir el protagonisme d’abans. És l’hora de buscar el finançament que permeti desencallar aquesta situació i col·locar al lloc que li correspon aquest racó d’Amposta.

Ens cal aprofundir també en la dimensió econòmica de la Festa del Mercat a la Plaça. Aquesta recreació, que ens permet traslladar-nos a principis del segle XX, recull totes les característiques necessàries per projectar-nos turísticament. Celebracions com aquestes s’han convertit en un motiu de mobilitat per a curiosos i curioses que cerquen un contacte directe amb aquells elements que la modernitat ha exclòs de la vida de moltes localitats.

Perquè la Festa del Mercat a la Plaça pugui fer aquest salt, serà molt important professionalitzar els recursos humans que hi intervenen.

 

Mesures programàtiques:

 

74.- Vestirem de pluralitat l’agenda cultural, especialment amb un cicle de teatre de qualitat.

75.- Rehabilitarem les drassanes del Castell

76.- Enfortirem la Festa del Mercat a la Plaça amb més espectacles de carrer i ampliarem l’oferta gastronòmica i el nombre de paradistes.

77.- Dinamitzarem l’Espai d’Arts Visuals dotant-lo de més pressupost i farem del Servei d’Atenció als Museus de Catalunya un instrument per liderar estratègies i així reforçar la comarca i el nostre territori.

78.- Recuperarem el cicle de teatre infantil de La Xarxa.

79.- Reforçarem la projecció territorial de les Jornades de les Lletres Ebrenques.

80.- Crearem el “Certamen Internacional de Bandes Ciutat d’Amposta”, gestionat per les dues entitats musicals de la ciutat amb finançament municipal.

81.- Incorporarem al programa de Festes Majors un concert gratuït de grups musicals de primera línia.

82.- Els Reis Mags d’Orient tornaran a arribar pel riu Ebre.

83.- Reservarem un espai públic per desar els vestits de paper premiats en el Concurs Nacional de la nostra Festa Major.

84.- Impulsarem la recuperació del Concurs de Carrers Engalanats.

85.- Realitzarem un berenar popular durant les Festes Majors.

86.- Recuperarem el pavelló firal com espai principal de concerts i actuacions per a les festes.

87.- Impulsarem la conservació i catalogació del Fons d’Art Municipal.

88.- Promocionarem les obres d’artistes i autors locals.

 

 1. Una Amposta per al futur

 

Necessitem dibuixar com ha de ser l’Amposta que volem. No l’Amposta que volem per a d’aquí 4 anys, si no el que volem que sigui la nostra ciutat per al futur.

El desenvolupament urbanístic impulsat per l’actual equip de govern ha estat un fracàs i, prova d’això, és que portem més de 30 modificacions puntuals al pla urbanístic que l’han deixat totalment obsolet.

La construcció de l’estació d’autobusos i de la Residència de Gent Gran, el desenvolupament de la zona educativa i de la zona esportiva, fan necessari replantejar un nou model de connexió entre aquestes zones. Serà clau, doncs, relligar la ciutat de forma amable amb la creació de dos rambles o parcs urbans: un entre la Plaça del Mercat i la zona de l’estació d’autobusos i, l’altre, entre el centre i la zona esportiva i educativa.

Des de l’Ajuntament s’ha de fomentar una nova cultura energètica. La producció d’energies renovables i l’eficiència energètica poden ser, en molts casos, una opció per implantar mesures sense cost econòmic. Esquerra d’Amposta ha de treballar per aconseguir assolir l’horitzó 20/20 que marca la Unió Europea, per tal de reduir un 20% el consum a la vegada que augmentar l’ús d’energies renovables.

 

Mesures programàtiques:

 

89.- Projectarem la connexió del centre de la ciutat mitjançant dos noves rambles: una entre la Plaça del Mercat i la zona de l’estació d’autobusos i, l’altra, entre el centre i la nova oficina de turisme.

90.- Impulsarem serveis públics potents i de qualitat.

91.- Traslladarem serveis ubicats en espais de lloguer a edificis de titularitat municipal per tal de fomentar l’estalvi en lloguers.

92.- Crearem un pla de manteniment de la via pública i dels espais públics.

93.- Revisarem el pla de circulació d’Amposta.

94.- Recuperarem edificis històrics del poble per ubicar espais de l’administració.

95.- Solucionarem els problemes d’inundació de les zones on es concentra l’aigua de pluja.

96.- Incrementarem el nombre de papereres a la via pública, sobretot en aquelles zones de la ciutat on se concentra una major afluència de persones, i canviarem aquelles papereres que actualment estan mal ubicades.

97.- Augmentarem l’esforç per mantenir Amposta neta, amb campanyes per tal de solucionar l’acumulació de deixalles a l’entorn dels contenidors.

98.- Unirem la zona de Favaret amb el nucli urbà mitjançant una vorera amb enllumenat públic i amb suficient amplada per acollir un carril bici.

99.- Adequarem el barranc del pla d’Empúries, transformant-lo de forma progressiva en un parc urbà.

100.- Transformarem la passarel·la de l’avinguda Santa Bàrbara en un pont que permeti el trànsit de persones amb mobilitat reduïda.

101.- Elaborarem un Pla de Supressió de Barreres Arquitectòniques amb actuacions a curt, mitjà i llarg termini.

102.- Impulsarem la Policia de proximitat per tal de garantir la seguretat al carrer.

103.- Substituirem el sostre del Mercat Municipal, tot incorporant sistemes d’energia renovable.

104.- Implantarem la telelectura en els comptadors d’aigua, amb l’objectiu de fer una gestió més eficient.

105.- Substituirem l’actual desaigüe que creua la plaça Berenguer IV per un altre que no sigui tan perillós.

106.- Elaborarem un Pla local d’estalvi i d’eficiència energètica.

107.- Portarem a terme una revisió cadastral a la baixa que equipari la contribució (IBI) al valor real dels béns immobles.

108.- Substituirem l’enllumenat públic per un sistema més eficient.

109.- Avançarem en la gestió eficient de les instal·lacions i espais públics per tal d’assolir els objectius europeus de reducció de consums i ús d’energies renovables (H2020).

110.- Impulsarem l’elecció del defensor del ciutadà.

 

 1. Poble Nou, el cor del Delta

 

El Poble Nou ha esdevingut un dels puntals turístics del Delta a partir de la transformació econòmica que ha anat de l’agricultura al turisme natural. La creació de petites empreses d’explotació de restaurants i cases rurals dels darrers anys, fan necessària una aposta ferma de l’Ajuntament d’Amposta per tal d’afavorir aquesta dinàmica i dotar dels serveis necessaris per tal de protegir l’entorn que el fa singular.

El Poble Nou és per a molts la base d’operacions, el punt de partida per iniciar jornades que estan lligades a la contemplació dels nostres valors paisatgístics i al tast dels productes més típics de la zona. No obstant, tot i la importància d’aquest indret i del que representa des d’un punt de vista turístic, no s’ha treballat amb la intensitat que es mereixen els residents d’aquesta població.

A més a més, la gent que hi viu ha de tenir la possibilitat de decidir com es governa i poder prendre les seves pròpies decisions. És per això que fomentarem la participació i crearem les estructures necessàries per tal que així sigui.

 

Mesures programàtiques:

 

111.- Millorarem la senyalització per facilitar l’arribada al Poble Nou de la gent de fora.

112.- Impulsarem un procés participatiu per a l’elecció de l’Alcalde pedani, de forma que sigui la gent que hi viu qui l’esculli.

113.- Impulsarem la construcció d’un centre social i fomentarem la realització d’activitats culturals.

114.- Dotarem d’ajudes socials concretes al nucli del Poble Nou, com el banc dels aliments.

115.- Ampliarem la capacitat del dipòsit d’aigua per poder garantir el subministrament i evitar talls esporàdics.

116.- Impulsarem l’establiment d’un caixer automàtic al nucli de la població.

117.- Prioritzarem la construcció de la depuradora d’aigües residuals per tal de garantir el sanejament i la preservació del medi.

118.- Treballarem per impulsar l’Anell viari del Delta, prioritzant el tram del Poble Nou.

119.- Crearem el Consell Veïnal del Poble Nou amb representants de les entitats municipals i de les formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament d’Amposta.

120.- Impulsarem la creació d’un col·legi electoral per tal d’evitar que els veïns s’hagin de desplaçar a Amposta per votar.

 

 1. Noves formes de dinamització econòmica

 

Altres qüestions que cal abordar sense dilatar-les més en el temps són la creació de sòl industrial assequible que permeti la implantació d’empreses que generin ocupació i la consolidació d’un comerç local potent que s’impregni de qualitats que el facin un referent al territori. La definició d’estratègies transversals que atorguin valor afegit a la marca d’Amposta ha de ser una prioritat que ha d’anar acompanyada d’actuacions urbanístiques que creïn rutes comercials on s’arreli el sector botiguer.

També el sector agrícola, tradicionalment menystingut per l’administració local, necessita un nou compromís per garantir el seu futur. Plagues com la del caragol poma han posat en escac una part important de la nostra economia.

 

Mesures programàtiques:

 

121.- Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat d’Amposta.

122.- Ampliarem Fira Amposta amb sectors econòmics emergents i l’entrada serà gratuïta.

123.- Impulsarem un programa de suport al comerç local que millori la competitivitat d’aquest sector, tot incorporant un pla de formació gratuït que tingui com a objectiu impulsar estratègies que n’afavoreixin la consolidació i el creixement.

124.- Crearem el premi a la millor iniciativa comercial amb la finalitat de reforçar el sector i projectar el comerç més enllà de la ciutat.

125.- Crearem una comissió per recaptar informació sobre les oportunitats que obre la declaració de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera, amb la finalitat de planificar i dissenyar accions concretes en l’àmbit del turisme, de manera estratègica però consensuada amb tots els agents implicats, i què contribueixin a enfortir el desenvolupament econòmic de la nostra ciutat.

126.- Afavorirem els descomptes i ofertes en la zona blava i aparcament soterrat per tal que siguin un punt de dinamització comercial.

127.- Crearem una línia de subvencions per a la modernització i millora dels establiments comercials.

128.- Dotarem de contingut i competències a la Federació de Comerç per tal d’afavorir els comerços federats i la creació d’una gran estructura de suport a les dinàmiques comercials locals.

129.- Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals de comercialització dels productes de la terra i contribuir, així, a la creació de dinàmiques que afavoreixin el comerç local i de proximitat.

130.- Crearem un viver d’empreses per tal d’allotjar els emprenedors en el procés de creació i arrancada dels seus projectes.

131.- Desenvoluparem polítiques per ajudar a la creació d’espais per “coworking” i “citilabs”.

132.- Fomentarem i educarem en l’emprenedoria mitjançant experiències a l’escoles.

133.- Establirem canals de comunicació directa amb les principals indústries i empreses ubicades a Amposta, a fi de detectar possibles situacions d’empreses en crisi.

134.- Crearem un Pla d’arranjament de camins rurals.

135.- Promourem la creació d’un banc de terres, realitzant un cens de parcel·les abandonades per buscar una estratègia comuna amb els Agents de la Propietat  Immobiliària (API) de la ciutat.

136.- Reinvertirem els ingressos de l’IBI rústic en el sector primari.

137.- Crearem un ens local que reuneixi de forma regular cooperatives, sindicats i agents agraris (departament d’agricultura) agrupats per sectors, per crear així una estratègia comuna per revaloritzar i dinamitzar el sector primari i agroindustrial.

138.- Tirarem endavant un pla de vigilància regular a nivell rural al terme d’Amposta, per evitar la proliferació de robatoris.

139.- Fixarem un pla d’actuació agrari local que permeti dibuixar una tendència positiva per al sector i combatre d’una manera més eficients amenaces com la plaga del caragol poma.

 

10.- Amposta, referent en ensenyament

 

La recerca i la investigació científica són dos aspectes units molt estretament a l’arribada dels estudis de grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, un projecte que va arrancar el curs acadèmic 2012 – 2013.

ESARDI continua ocupant les dependències de titularitat pública situades a la plaça del Castell, un indret especialment adient per acollir aquests estudis perquè el seu emplaçament causa un impacte positiu sobre el teixit empresarial del nucli antic de la ciutat d’Amposta. Des d’Esquerra d’Amposta creiem que ESARDI compta amb opcions de creixement que actualment no estan sent ateses per l’Ajuntament i què es troben limitades pels espais que ocupa

Per la seva banda, l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) i l’Escola d’Adults es troben en uns emplaçaments de caràcter interí, malgrat que compten amb una oferta consolidada. Aquest fet fa necessari trobar una ubicació amb la creació d’un Espai Educatiu Municipal.

 

Mesures programàtiques:

 

140.- Crearem un Espai Educatiu Municipal on encabir l’Escola d’Adults, l’Escola Oficial d’Idiomes i altres serveis municipals educatius.

141.- Recuperarem l’edifici de l’Antic Col·legi de les Monges per ubicar instal·lacions municipals i restaurarem l’espai que ocupa en l’actualitat.

142.- Sol·licitarem la possibilitat de desenvolupar els exàmens de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) en un centre educatiu del municipi.

143.- Millorarem el suport econòmic a les escoles de música.

144.- Ampliarem l’oferta de les estades d’estiu al setembre.

145.- Impulsarem el Projecte 50-50 per fomentar l’estalvi energètic a les escoles. http://www.euronet50-50.eu/index.php/cat

146.- Crearem un sistema de beques per a estudis post-obligatoris per a estudiants amb pocs recursos i amb una vàlua contrastada.

147.- Instaurarem les Olimpíades Escolars.

148.- Oferirem un sistema de mestres de repàs per a alumnes amb dificultats i pocs recursos.

149.- Augmentarem les ajudes a les AMPA’s per a projectes d’interès estratègic.

150.- Implementarem propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme escolar.